Entidades colaboradoras

Colaboración económica

Hazte socio

Voluntariado

Facebook 

VOLUNTARIADO GALLEGOOtra forma de colaborar con ASEM, una entidad esencialmente formado con voluntarios.El equipo de ASEM Galicia esta formado también por numerosos voluntarios que colaboran constante o puntualmente en nuestra acción, aportando sus conocimientos, su fuerza, su imaginación, su voluntad, su capacidad, su tiempo, para escribir, traducir, mantener la web, transmitir la información, diseñar, explicar, resolver, echar una mano... Somos una entidad de voluntarios y formamos parte y adherimos al Anel Solidario de la Dirección Xeral de Xuventude e Solidaridade para el voluntariado, entre otros muchos.

Actualmente a nosa nova voluntaria; contratada a través do plan de subencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro, polo programa operativo de emprego xuvenil e co apoio financieiro da Unión Europa, está renovando e actualizando a web de ASEM Galicia para que sexa unha web máis accesible e comprensible para as persoas que presentan algún tipo de discapacidade.

O obxectivo é chegar, de forma máis eficaz, a nosa labor, tanto para as persoas con enfermedades neuromusculares ( para que sintan un apoio cercano mediante os nosos servicios sociais e sanitarios ) como para todas aquelas persoas que, coma nós, teñan o desexo de axudar, e a acadar os nosos fins ( mediante unha donación )

O resultado, será unha web sencilla, onde calquera poida coñecer a nosa labor e desexos.

ASEMGALICIA.COM © ® 2011 V3.0