Convocatoria Desde ASEM Galicia, como en anos anteriores, solicitamos á Consellería de Sanidade unha subvención para...